Συμφωνία Microsoft και World Energy για βιώσιμα καύσιμα

Στη σύναψη δεκαετούς συμβολαίου για την αγορά πιστοποιητικών βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF)...

Read More